برگشتن به ابزار MT

پای گیج – Field Indicator

800,000 تومان

Magnetic field indicator

جهت استفاده در تست ذرات مغناطیسی (MT)

پای گیج Magnetic Indicator Strips
برای تعیین جهت شدت میدان مغناطیسی
مطابق با استاندارد ASME

توضیحات

فیلد ایندیکیتور (پای گیج)

گیج مگنتیک فیلد ایندیکیتور یا پای گیج در تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی (MAGNETIC PARTICLE INSPECTION) جهت بررسی شدت، نفوذ و جهت میدان مغناطیسی به کار می رود.
طبق استاندارد ASME مشخص شدن قدرت یک میدان مغناطیسی و جهت مناسب میدان مغناطیسی در هنگام انجام تست غیرمخرب (NDT) ذرات مغناطیسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعیین جهت میدان مغناطیسی از آنرو مهم است که میدان باید تا حد ممکن عمود بر عیب باشد و کمتر از ۴۵ درجه تا حد نرمال فاصله داشته باشد. ( در تست ذرات مغناطیسی عیوب موازی با میدان مغناطیسی قابل ردیابی نیستند)

ارزیابی جهت و قدرت میدان مغناطیسی در هنگام بازرسی دستگاه های چند جهتی مانند پراد اهمیت پیدا می کند زیرا میدان های مغناطیسی به صورت مناسب موازنه نشده اند و بردار میدانی تولید می شود که همه عیوب را شناسایی نمی کند.

پای گیج , فیلد ایندیکیتور, Field indicator , مگنتیک فیلد ایندیکیتور,  Magnetic field indicator

This range of field indicators is to help you check and measure magnetic field strength and direction during the magnetic particle inspection process. Rugged, pocket-size 10 and 20 gauss meters and pie gauge indicator provide flexibility in measuring residual part magnetism, field direction and AC/DC field strength in mag particle testing applications.

جهت مشاوره خرید فیلد ایندیکیتور (پای گیج) با مشاوران ما تماس بگیرید.