برگشتن به ابزار VT

فیلت گیج , Filet Gage

400,000 تومان

فیلت گیج , Filet Gage , Filet Gauge ,

گیجی چند تکه برای اندازه گیری سایز و ساق جوشهای گوشه ای

با گیج گوشه می توان گلویی و پایه (LEG) جوش گوشه را اندازه گیری نمود.

دسته: برچسب: ,

توضیحات

فیلت گیج , Filet Gage , Filet Gauge ,

گیجی چند تکه برای اندازه گیری سایز و ساق جوشهای گوشه ای

با گیج گوشه می توان گلویی و پایه (LEG) جوش گوشه را اندازه گیری نمود.

یکی از گیج های پر کاربرد برای کنترل کیفیت و بازرسی چشمی (VT) جوش گیج فیلت می باشد.

جهت خرید می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.