برگشتن به ابزار VT

تیپر گیج – گپ گیج

300,000 تومان

گیج تیپر ، گپ گیج , Taper Gage , Taper Gauge , Gap Gage , Gap Gaugi , یکی از ابزار های مهم جهت بازرسی جوش برای کنترل شیار ریشه اتصال جوش (قبل از جوشکاری یا FIT-UP) یا همان ROOT OPENING (که جز الزامات WPS است)

توضیحات

گیج تیپر ، گپ گیج , Taper Gage , Taper Gauge , Gap Gage , Gap Gaugi , (برای اندازه گیری شیار ریشه ، قبل از جوشکاری به کار میرود)

یکی از ابزار های مهم جهت بازرسی جوش برای کنترل شیار ریشه اتصال جوش (قبل از جوشکاری یا FIT-UP) یا همان ROOT OPENING (که جز الزامات WPS است)

این گیج در کیف بازرسی جوش موجود می باشد

 

 

Key Features

  • ۴۱۰ Stainless Steel
  • Measurement Scale: On side I: Inches

On side II: Metric

Inches   Metric

Max Range:        ۵/۸″      ۱۵mm

Min Range:        ۱/۳۲″    ۱٫۰mm

Graduations:     ۱/۶۴″    ۰٫۱mm

 

 

جهت دانلود کاتالوگ گپ گیج کلیک بفرمایید