فیلد ایندیکیتور (پای گیج)
پای گیج – Field Indicator
Magnetic field indicator جهت استفاده در تست ذرات مغناطیسی (MT) پای گیج Magnetic Indicator Strips برای تعیین جهت شدت میدان مغناطیسی مطابق با استاندارد ASME
800,000 تومان افزودن به سبد خرید